Utbildning

Verifiering av Mätsystem Gauge R&R


Först när du vet att du mäter rätt, kan du använder mätresultatet för att styra dina processer. Vi kan erbjuda en utbildning som riktar sig till företag och organisationer som använder kontroll- och mätningsresultat som beslutsunderlag för ständiga förbättringar.

Bakgrund

De flesta företag styr sin verksamhet idag medels uppföljning av resultat eller nyckeltal. Detta görs för att kontrollera hur verksamheten utvecklas i förhållande till de mål som är utsatta eller de krav kunden förskriver. Riktighet av kontrollresultat ifrågasätts nästan aldrig. Kalibrering av system som används för kontrollen räcker inte längre till. Det är lika viktigt att säkerställa att man använder rätt kontrollsystem.

Gauge R&R metoden hjälper oss att få svar på denna frågan. Metodens beräkning ställer systemets beräknade mätfel i relation till processutfallets spridning. Resultatet visar tydligt hur lämpligt systemet är och hur kontrollsystemet kan förbättras om så nödvändigt.

Utbildningsinnehåll

Inledning

 • Presentation av utbildningsledarna och deltagarna
 • Presentation av program och pedagogiskt upplägg av utbildningen

Teori bakom Gauge R&R

 • Varför använder man Gauge R&R?
 • Grundbegrepp

Genomgång av arbetsmetodik

 • Genomgång
 • Olika beräkningsmetoder
 • Användning av toleransvidd kontra totalspridning
 • Användningsområden

Utbildning

 • Du kommer att få träning i att genomföra verifiering av mätsystem samt analysera resultat för att bygga upp din skicklighet.
 • Under den praktiska träningen kommer du även att få använda ett antal hjälpverktyg, som är ett stöd för ett effektivt arbete.

Mål

Att få kunskap skicklighet i en metod för att säkerställa att mät- och kontrollresultat återspegla processens eller produktens verkliga kvalitet.

Målgrupp

Specialistutbildning
Målgruppen är i första hand personer som arbetar med mätteknisk beredning eller frågor inom kvalitetskontrollen.

Upplägg

Programmet är uppbyggt på teoretiska och praktiska avsnitt. Alla utbildningar som Q2 Management Development erbjuder, bygger på en upplevelsebaserad pedagogik.

Utbildningsfakta

Utbildningslängd

  2 dagar

Deltagarantal

  max 12 personer

Utbildningsbilaga

  Utöver kursdokumentation kommer deltagarna även att få det Gauge R&R Excel Kvalitetsverktyg för att lätt kunna implementera arbetet med Gauge R&R inom den egna organisationen.