Utbildning

Processkartläggning


Processtänkende är ett steg mot en effektivare organisation.

Vi kan erbjuda en utbildning som riktar sig till företag och organisationer som praktiskt vill arbeta med Processledning och processkartläggning av verksamhetens processer för att stärka konkurrenskraften och göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet.

Bakgrund

I en traditionell organisation är det lätt att det uppstår brister i informationen, att medarbetarna känner sig utanför, och att man bara ser till sin del av arbetet och glömmer bort att man är en kugge i en lång kedja. Utvecklingsarbetet blir lidande, förändringarna är svåra och tar lång tid att genomföra.

Då man arbetar med verksamhetsutveckling är processorientering en utmärkt metod. Processer är egentligen inte något nytt begrepp, utan snarare något som ständigt pågår. Utmaningen ligger i att få samtliga medarbetare att bli medvetna om och få tillräcklig kunskap för att kunna kartlägga de processer som sker i en organisation.

För de flesta organisationer är det idag en fråga om överlevnad att snabbt kunna förändra, förbättra och anpassa sin verksamhet efter marknadens önskemål.

Utbildningsinnehåll

Inledning

 • Presentation av utbildningsledarna och deltagarna
 • Presentation av program och pedagogiskt upplägg av utbildningen

Definitionen för process och processorientering

 • Problemdefinition och projektorganisation
 • Vad är en process?
 • Vad är huvud- och stödprocess?
 • Vad är delprocess och aktivitet?
 • Vem är det som äger processen?
 • Vem ska processen skapa värde för?
 • Vilket mål har processen?
 • Hur utvärderar man processen?
 • Finns det några förbättringsområden?
 • Varför processorientering?

Kartläggningsmetod

 • Tydliggöra processens flöde och aktiviteter
 • Identifiera de aktiviteter som har kvalitetsproblem
 • Definiera problemet
 • Analysera orsakerna till problemet
 • Utarbeta förslag till förbättringar
 • Genomföra förbättringarna
 • Följa upp att lösningarna är effektiva

Utbildning

 • Du kommer under utbildningen få lära dig alla moment inom processorientering för att bygga upp din skicklighet.
 • Under den praktiska träningen kommer du även att få använda ett antal hjälpverktyg, som är ett stöd för ett effektivt arbete.

Mål

Ge kunskap i processorientering och träning i en metod för att kunna kartlägga och förbättra processer.

Målgrupp

Lednings-, Specialist- och Breddutbildning
Utbildningen riktar sig till alla som är i behov av ökad kunskap kring processorientering och processkartläggningsmetodik.

Upplägg

Programmet är uppbyggt på teoretiska och praktiska avsnitt. Alla utbildningar som Q2 Management Development erbjuder, bygger på en upplevelsebaserad pedagogik.

Utbildningsfakta

Utbildningslängd

  2 dagar

Deltagarantal

  max 12 personer