Excel Kvalitetsverktyg

Gauge R&R

Gauge R&R är en kvalitetsmetod som kontrollerar och visar om ett utvalt mätsystem klarar de uppställda kraven. Varje mätning innehåller en missvisning. Missvisning beror på olika orsaker. De vanligaste orsakerna är mätonoggrannhet, olika mätfärdighet hos operatörer eller fel användning av mätinstrumentet.

Utöver Gauge R&R resultatet visas även delresultatvärden för mätrepeterbarheten och mätreproducerbarheten. Gauge R&R filen är konstruerad för upp till 10 operatörer, upp till 5 repeterbara mätningar och upp till 20 mätobjekt.

Filer för följande testuppsättningar finns med:
   - Gauge R&R (3 tests, 3 operators, 10 objects)
   - Gauge R&R (5 tests, 6 operators, 20 objects)
   - Gauge R&R (5 tests, 10 operators, 20 objects)
   - Gauge R&R QS9000 (3 tests, 3 operators, 10 objects)

Funktionsomfattning

   - upp till 10 operatörer
   - upp till 5 repeterande mätningar
   - upp till 20 detaljer
   - automatisk beräkning av Gauge R&R värdet
   - automatisk utvärdering av resultatet

Gauge R&R "Datasheet" - Flik

Analysresultaten och fler information skall matas in i detta datablad. Resultatet av testet visas direkt här.

Gauge R&R "User Manual" - Flik

Här finns en kort genomgång av teorien bakom Gauge R&R analys och en beskrivning om handhavandet av detta verktyget.

Pris

Pris för verktyget Gauge R&R är 2.000 SEK exkl. moms.

Beställning

För att beställa Excel Kvalitetsverktyg använd gärna det elektroniska beställningsformuläret.

Copyright av Excel-filerna ligger hos Q2 Management Development AB. Det är otillåtet att kopiera, ändra, föryttra, marknadsföra eller sälja flera eller enstaka filer, om ej skriftligt tillåtelse har givits från Q2 Management Development AB.

Excel filer är designade och framtagna av Q2 Management Development AB.