Utbildning

Duglighet och SPS


Styrning av processer ger dig den möjlighet att producera den kvalitet kunden förväntar sig. Vi kan erbjuda en utbildning som riktar sig till företag och organisationer som fokuserar på att deras processer och produkter skall överträffa kundens krav och förväntan.

Bakgrund

Kvalitet av processer eller produkter uttrycks ofta genom kundens krav eller egna mål. För att vara säker på att man alltid kan tillgodose förväntningar måste man kunna mäta och styra kvalitet i sin egen process.

Gör man en sak flera gånger, så visar oftast resultaten små olikheter. Slumpmässigt påverkande faktorer är inte stabilt eller konstant. Därmed påverkar de processen eller produkten på olika sätt. Detta kallar man naturlig variation. Inom statistisk processtyrning tillåter man den naturliga variationen och reagerar endast om en process eller produkt visar systematiska variationer som orsakas av styrbara faktorer. Processen eller produktutfallet blir onormalt fördelat eller instabilt och behöver justeras.

Utbildningsinnehåll

Inledning

 • Presentation av utbildningsledarna och deltagarna
 • Presentation av program och pedagogiskt upplägg av utbildningen

Teori bakom Duglighetsberäkning

 • Målvärdestyrning
 • Maskin- och processutfall
 • Normalfördelning
 • Beräkningsmetoder

Teori bakom Statistisk Processtyrning

 • En effektiv styrmetod
 • Statistik bakom SPS

Genomgång av arbetsmetodik

 • Hur använder man styrdiagram?
 • Hur utvärderar man styrdiagram?

Statistisk processtyrning för attribut

 • Hur använder man attribut?

Utbildning

 • Du kommer att få träning i att genomföra beräkning av duglighetsparametrar samt applicera statistisk processtyrning för att bygga upp din skicklighet.
 • Under den praktiska träningen kommer du även att få använda ett antal hjälpverktyg, som är ett stöd för ett effektivt arbete.

Mål

Att få kunskap och skicklighet i en metod för att säkerställa att processens eller produktens verkliga kvalitet är känt och klarar kundens krav.

Målgrupp

Specialist- och Breddutbildning
Målgruppen är i första hand personer som arbetar med produktionstekniska uppgifter eller inom produktionskvalitet.

Upplägg

Programmet är uppbyggt på teoretiska och praktiska avsnitt. Alla utbildningar som Q2 Management Development erbjuder, bygger på en upplevelsebaserad pedagogik.

Utbildningsfakta

Utbildningslängd

  2 dagar

Deltagarantal

  max 12 personer

Utbildningsbilaga

  Utöver kursdokumentation kommer deltagarna även att få det SPS Excel Kvalitetsverktyg för att lätt kunna implementera SPS metoden inom den egna organisationen.