Utbildning

Företagsanpassad Utbildning

Vi på Q2 Management Development har erfarenhet av att supportande utbildningar är helt avgörande för hur man ska lyckas med sin verksamhetssatsning. En välutarbetad utvecklingssplan med utbildngar som betalar sig alltid. Fördelarna med just företagsanpassade utbildningar är många, men något som kan nämnas är, att det blir lättare att starta upp ett utvecklingsarbete med en gemensam syn och kunskapsnivå på verksamheten.

För att vi skall kunna hjälpa er med att stödjer ert utvecklingsarbete effektivt genom hela organisationen så har vi en modell som fokuserar på tre organisationsnivåer:

1. Ledningsutbildningar

Målgrupp: Ledningsgrupp, chefer och nyckelpersoner.

2. Specialistutbildningar

Målgrupp: Medarbetare inom olika specialistfunktioner.

3. Breddutbildningar

Målgrupp: Övriga medarbetare.

Det finns en lång erfarenhet, bredd branschkunskap och en gedigen kompetens för att
kunna utbilda andra organisationer inom följande management- och verksamhetsområden:

Ledning & Ledningsstöd Ledning & Ledningsstöd - Vi kan utbilda inom:

  - Arbete med vision, mål & strategi
  - Arbete med kultur & värdegrunder
  - Aktiv ledarskap
  - Arbete med delegation av ansvar och befogenheter
  - Fungerande struktur för forum och möten
  - Verksamhetsplanering
  - Verksamhetsstyrning (KPI's)
  - Grupp- och teamutveckling
Förbättring & Processoptimering Förbättring & Processoptimering - Vi kan utbilda inom:

  - Processkartläggning - Hur är nuläget?
  - Granskning av förbättringsområden
  - Implementering av processförbättringar
  - Validering och uppföljning av processprestanda
  - Process metoder som Lean, 6-Sigma, Kanban, Kaizen
  - Processtyrning och -säkring
  - Visualisering av processresultat
Q2 Management Development AB
Innovation & Projektstyrning Innovation & Projektstyrning - Vi kan utbilda inom::

  - Strategi för innovation och utveckling
  - Process för produkt- och tjänsteutveckling
  - Modell för effektiv produktframtagning
  - Riskanalys
  - Leverantörssäkring och -utveckling


Standard Utbildning

Q2 Management Development har under de senaste åren tagit fram ett antal fristående utbildningar inom förbättringsarbetet. Du hittar några av de i början av sidan.

Utbildningarna tillsammans med Excel kvalitetsverktygen har visat sig vara en bra bas för ett lyckat förbättringsinsats.