Utbildning

Failure Mode Effect Analysis FMEA


Nu kan vi erbjuda en utbildning som kan spara i upp till 10% av företagets omsättning. Vi kan erbjuda en utbildning som riktar sig till företag och organisationer som vill kunna styra och påverka för att undvika kvalitetsproblem.

Bakgrund

Brist på kvalitet kostar idag företag och organisationer mycket stora pengar. Produkter som utvecklas saknar många gånger funktionalitet och den design som kunden efterfrågar. Tillverkningsprocesser som bereds klarar inte den tekniska kapaciteten som var planerad. Detta leder i sin tur till försenade eller uteblivna leveranser till kund. Företagets förtroende sjunker och marknadsandelarna minskar.

Genom att lära sig att förebygga fel, kommer dessa risker att minska radikalt. Med hjälp av den här utbildningen kan man lägga grunden för en ny kultur hur kvalitetsbrister kan förebyggas i en organisation. Metoden går snabbt att lära sig och den är enkel att använda.

Utbildningsinnehåll

Inledning

 • Presentation av utbildningsledarna och deltagarna
 • Presentation av program och pedagogiskt upplägg av utbildningen

Teoretisk genomgång av arbetsmetodik och riskanalysblanketter

 • Genomgång av arbetsmetodik
 •         - Planering
          - Förberedelse
          - Genomförande
          - Utvärdering
          - Uppföljning
 • Genomgång av riskanalysblanketter
 •         - Konstruktion
          - Beredning
          - Process

Utbildning

 • Du kommer att få träning i att planera, leda, genomföra och följa upp riskanalyser för att bygga upp din skicklighet.
 • Under den praktiska träningen kommer du även att få använda ett antal hjälpverktyg, som är ett stöd för ett effektivt FMEA-arbete.

Mål

Att få kunskap och skicklighet i en metod för att kunna analysera och förebygga fel.

Målgrupp

Specialist- och Breddutbildning
Målgruppen är i första hand personer som arbetar med produktutveckling, produktionsteknisk beredning eller processutveckling.

Upplägg

Programmet är uppbyggt på teoretiska och praktiska avsnitt. Alla utbildningar som Q2 Management Development erbjuder, bygger på en upplevelsebaserad pedagogik.

Utbildningsfakta

Utbildningslängd

  2 dagar

Deltagarantal

  max 12 personer

Utbildningsbilaga

  Utöver kursdokumentation kommer deltagarna även att få det FMEA Excel Kvalitetsverktyg för att lätt kunna implementera FMEA metoden inom den egna organisationen.