Utbildning

Statistisk Försöksplanering DoE


Planerat försöksarbete hjälper dig att fokusera på rätt processparametrar för att få en optimal process med en minimal insats av resurser. Vi kan erbjuda en utbildning som riktar sig till företag och organisationer som medels strategisk planerat försöksarbete hitta rätt lösning, optimering eller beslutsunderlag för verksamhetens processer och produkter.

Bakgrund

Statistisk Försöksplanering är en metod för att planera och analysera experiment på ett kostnadseffektivt sätt. Metoden används huvudsakligen för att identifiera nyckelparametrar, optimera processinställningar eller lösa processproblem.

Verktyget kan även användas i förebyggande syfte genom att resultat av genomförda experiment kan tolkas för den framtida processen eller produkten. Därmed finns det möjlighet att t ex testa planerade processförändringar genom statistisk försöksplanering för att verifiera hur processen kommer att reagera på förändringar. Försöksplaneringens resultat kan vara beslutsunderlag och därmed ett viktigt stöd inom arbetet med ständiga förbättringar.

Utbildningsinnehåll

Inledning

 • Presentation av utbildningsledarna och deltagarna
 • Presentation av program och pedagogiskt upplägg av utbildningen

Teori bakom statistisk faktorförsök

 • Varför använder man statistisk försöksplanering?

Genomgång av arbetsmetodik för faktorförsök på två nivåer

 • Arbetsgång vid försöksplanering
 • Huvud- och samspeleffekter
 • Analysmetoder (Pareto-diagram, Normalfördelningsdiagram, Referensintervall)
 • Reducerade faktorförsök
 • Matematisk modell

Utbildning

 • Du kommer att få träning i att planera, genomföra, analysera, dra slutsatser och verifiera försök för att bygga upp din skicklighet.
 • Under den praktiska träningen kommer du även att få använda ett antal hjälpverktyg, som är ett stöd för ett effektivt försöksarbete.

Mål

Att få kunskap och skicklighet i en metod för att identifiera processens nyckelparametrar för att nå ett önskat resultat på ett ekonomiskt sätt.

Målgrupp

Specialist- och Breddutbildning
Målgruppen är i första hand personer som arbetar med produktutveckling, produktionsteknisk beredning eller optimering i en tillverkning.

Upplägg

Programmet är uppbyggt på teoretiska och praktiska avsnitt. Alla utbildningar som Q2 Management Development erbjuder, bygger på en upplevelsebaserad pedagogik.

Utbildningsfakta

Utbildningslängd

  2 dagar

Deltagarantal

  max 12 personer

Utbildningsbilaga

  Utöver kursdokumentation kommer deltagarna även att få det DoE Excel Kvalitetsverktyg för att lätt kunna implementera faktorförsök metoden inom den egna organisationen.