Excel Kvalitetsverktyg

Statistisk Försöksplanering DoE

Faktorförsök används idag mest för att hitta fel och problem i komplicerade processer, men kan även användas på ett förebyggande sätt för att tidigt se vilka de viktigaste processparametrarna är.

Ett faktorförsök är ett strukturerat sätt att genomföra försök med olika parameter inställningar. Utöver huvudeffekterna av de enstaka parametrar får man också information om deras två- och flerfaktorsamspel. Faktorförsök filen är ett hjälpmedel vid genomförande av ett faktorförsök. Alla effekterna visas grafisk och presenteras i ett paretodiagram.

Filer för följande testuppsättningar finns med:
   - Complete 2-Factortrial (1 Result)
   - Complete 2-Factortrial (5 Result)
   - Complete 3-Factortrial (1 Result)
   - Complete 3-Factortrial (5 Result)
   - Complete 4-Factortrial (1 Result)
   - Reduced 4-Factortrial (1 Result)
   - Reduced 5-Factortrial II (1 Result)
   - Reduced 6-Factortrial II (1 Result)
   - Reduced 7-Factortrial II (1 Result)

Funktionsomfattning

   - 2-faktorförsök upp till 7-faktorförsök
   - fullständiga och reducerade försöksplan
   - upp till 5 repeterande mätningar
   - grafisk visning av huvud- och samspeleffekter
   - utvärdering medels "Pareto" diagram
   - automatisk beräkning av signifikanta gränser

DoE "Traildata" - Flik

Experimentdata och fler information skall matas in i detta datablad.

DoE "Main effect" - Flik

Här visas alla huvudeffekter grafiskt för en bättre utvärdering.

DoE "2-Factor-Combination effect" - Flik

Här visas alla tvåfaktorsamspelseffekter grafiskt för en bättre utvärdering.

DoE "3-Factor-Combination effect" - Flik

Här visas alla trefaktorsamspelseffekter grafiskt för en bättre utvärdering.

DoE "Paretodiagram" - Flik

Medels "Pareto" diagram skiljs de signifikanta faktorer från de slumpmässiga.

Pris

Pris för verktyget Statistisk Försöksplanering DoE är 2.000 SEK exkl. moms.

Beställning

För att beställa Excel Kvalitetsverktyg använd gärna det elektroniska beställningsformuläret.

Copyright av Excel-filerna ligger hos Q2 Management Development AB. Det är otillåtet att kopiera, ändra, föryttra, marknadsföra eller sälja flera eller enstaka filer, om ej skriftligt tillåtelse har givits från Q2 Management Development AB.

Excel filer är designade och framtagna av Q2 Management Development AB.