Excel Kvalitetsverktyg

XBar-R Styrdiagramm

Statistisk processtyrning är en utvecklad form av målvärdestyrning. Dels styr man mot ett målvärde, och dels styr man med hjälp av systematiskt utförda stickprov som man för in i ett styrdiagram.

Det är detta styrdiagram som sedan hjälper oss att fatta rätt beslut när vi justerar maskiner eller processer. SPC – styrdiagram filen är ett enkelt koncept att hjälpa operatörer att styra sin arbetsprocess.

Funktionsomfattning

   - upp till 45 stickprov
   - 3 till 8 detaljer per stickprov uttag
   - automatisk beräkning av styrgränser (baserad på Rbar eller Xbar)
   - medelvärde anpassning möjlig
   - även beräkning av Cpk-värde

XBar-R Styrdiagramm "Datasheet" - Flik

Målvärde, toleransgränser, mätvärden och ytterligare information skall matas in i detta datablad.

Kapabilitetsparameter cpk beräknas med hjälp av variationsvidd- och medelvärden inom de uttagna stickprover.

XBar-R Styrdiagramm "Control Chart" - Flik

Resultat för processtyrningen visas i två diagram:

Xbar diagram (visar medelvärde av de uttagna stickprover)

R diagram (visar variationsvidden inom de uttagna stickprover)

XBar-R Styrdiagramm "User Manual" - Flik

Här finns en kort genomgång av teorin bakom statistisk processtyrning och en beskrivning om handhavandet av detta verktyget.

Pris

Pris för verktyget Xbar-R Styrdiagramm är 2.000 SEK exkl. moms.

Beställning

För att beställa Excel Kvalitetsverktyg använd gärna det elektroniska beställningsformuläret.

Copyright av Excel-filerna ligger hos Q2 Management Development AB. Det är otillåtet att kopiera, ändra, föryttra, marknadsföra eller sälja flera eller enstaka filer, om ej skriftligt tillåtelse har givits från Q2 Management Development AB.

Excel filer är designade och framtagna av Q2 Management Development AB.