Excel Kvalitetsverktyg

Measurement System Analysis MSA

MSA är en kvalitetsmetod som kontrollerar och visar om ett utvalt mätsystem klarar de uppställda kraven. Varje mätning innehåller en missvisning. Missvisning beror på olika orsaker. De vanligaste orsakerna är mätonoggrannhet, olika mätfärdighet hos operatörer eller fel användning av mätinstrumentet.

Utöver R&R resultatet visas även delresultatvärden för mätrepeterbarheten och mätreproducerbarheten. MSA filen är konstruerad för upp till 3 operatörer, upp till 3 repeterbara mätningar och upp till 10 mätobjekt.

Filer för följande testuppsättningar finns med:
   - MSA (3 tests, 3 operators, 10 objects)
   - MSA (Attribute)
   - MSA (Measurement Capability)

Funktionsomfattning

   - upp till 3 operatörer
   - upp till 3 repeterande mätningar
   - upp till 10 detaljer
   - automatisk beräkning av R&R värdet
   - automatisk utvärdering av resultatet

MSA "Datasheet" - Flik

Analysresultaten och fler information skall matas in i detta datablad. Resultatet av testet visas direkt här.

MSA "User Manual" - Flik

Här finns en kort genomgång av teorien bakom MSA analys och en beskrivning om handhavandet av detta verktyget.

Pris

Pris för verktyget Measurement System Analysis MSA är 2.000 SEK exkl. moms.

Beställning

För att beställa Excel Kvalitetsverktyg använd gärna det elektroniska beställningsformuläret.

Copyright av Excel-filerna ligger hos Q2 Management Development AB. Det är otillåtet att kopiera, ändra, föryttra, marknadsföra eller sälja flera eller enstaka filer, om ej skriftligt tillåtelse har givits från Q2 Management Development AB.

Excel filer är designade och framtagna av Q2 Management Development AB.