Excel Kvalitetsverktyg

Kapabiliteststudie

Kapabilitetsstudie eller såkallad duglighetstest kontrollerar om en maskin eller en process kan innehålla ett specificerat krav. Man tala om duglighet hos maskiner och hos processer. Med maskin menas exempelvis en press, en robotstation, en mutterdragare och även en hel monteringslinje.

När en eller flera maskiner har producerat en längre tid och därmed påverkas av materialvariationer, mänskliga ingrepp som inställning och underhåll, miljö och tidens tand, anger vi det som en process. Kapabilitetsstudie filen räknar ut båda kapabilitetsparametrar, målvärdecentrering samt kontrollerar hur utfallet är fördelat och visar resultaten i diagramform.

Funktionsomfattning

   - upp till 250 mätvärden
   - kan hantera ensidiga toleranser
   - automatisk beräkning av alla kapabilitetsparametrar
   - resultatvisning medels diagram
   - kontrollera normalfördelningen
   - utvärdering av resultat

Kapabilitetsstudie "Datasheet" - Flik

Målvärde, toleransgränser, mätvärden och ytterligare information skall matas in i detta datablad.

Kapabilitetsstudie "Result" - Flik

Resultat av kapabilitetsstudiet visas i tre olika diagram:

Kapabilitetsdiagram (visar om utfallet är normalfördelat samt alla beräknade kapabilitetsparametrar överskådlig i en tabell)

Produktionssekvens (visar utfallets förändring under produktionen)

Histogram (visar utfallets läge mot toleransgränserna)

Kapabilitetsstudie "User Manual" - Flik

Här finns en kort genomgång av teorin bakom kapabilitetsstudie och en beskrivning om handhavandet av detta verktyget.

Pris

Pris för verktyget Kapabilitetsstudie är 2.000 SEK exkl. moms.

Beställning

För att beställa Excel Kvalitetsverktyg använd gärna det elektroniska beställningsformuläret.

Copyright av Excel-filerna ligger hos Q2 Management Development AB. Det är otillåtet att kopiera, ändra, föryttra, marknadsföra eller sälja flera eller enstaka filer, om ej skriftligt tillåtelse har givits från Q2 Management Development AB.

Excel filer är designade och framtagna av Q2 Management Development AB.