Excel Kvalitetsverktyg

Design och Process FMEA

FMEA är en kvalitetsmetod som både identifierar och värderar möjliga fel. Förkortningen FMEA kommer från Failure Mode and Effect Analysis. I takt med att intresset ökat för olika kvalitetsstyrningsmetodiker, har också användningen av FMEA spridits. Stora tillverkande företag ställer ofta krav på sina leverantörer att använda FMEA vid utveckling av produkter och processer.

Huvudsyftet med FMEA är att identifiera möjliga fel och brister samt orsaker till och effekter av dessa hos en produkt eller en process. FMEA utförs inom två olika områden:

Design-FMEA utförs under utvecklings- och konstruktionsarbete och syftar till att identifiera fel och brister hos en produkt eller detalj.

Process-FMEA utförs på en process och syftar till att identifiera fel och brister i själva processen.

FMEA filen hjälper dig på ett enkelt och strukturerat sätt att genomföra en FMEA.

Filer för följande testuppsättningar finns med:
   - Design FMEA
   - Process FMEA

Funktionsomfattning

   - klart och enkelt layout
   - FMEA kriterier alltid tillgängliga
   - automatisk beräkning av risktalet (RPN)
   - förberedd för planering av åtgärder

FMEA "Datasheet" - Flik

Resultat av analysarbetet och fler information skall matas in i detta datablad.

FMEA "Criterias" - Flik

FMEA kriterier för bedömning av risker finns alltid tillgänglig vid genomförandet.

FMEA "User Manual" - Flik

Här finns en kort genomgång av teorien bakom felriskanalys och en beskrivning om handhavandet av detta verktyget.

Pris

Pris för verktyget Design och Process FMEA är 1.750 SEK exkl. moms.

Beställning

För att beställa Excel Kvalitetsverktyg använd gärna det elektroniska beställningsformuläret.

Copyright av Excel-filerna ligger hos Q2 Management Development AB. Det är otillåtet att kopiera, ändra, föryttra, marknadsföra eller sälja flera eller enstaka filer, om ej skriftligt tillåtelse har givits från Q2 Management Development AB.

Excel filer är designade och framtagna av Q2 Management Development AB.