Välkommen till Q2 Management Development

  Till Interimschef

Som Interimschef kan vi vara en extra resurs i ledningsgruppen eller organisationen samt vara mentor och bollplank för verksamhetens chefer.
Läs mer
  Till Projektledning

Inom Projektledning använder vi agila som traditionella projektledningsmodeller och är erfaren att driver projekt både internationellt och tvärfunktionellt.
Läs mer
  Till Förändringsledning

För Förändringsledning har vi ett eget modell framtagen för organisationsförändringar. Change Management kräver ett helikopterperspektiv, processtänkandet och tvärfunktionellt synsätt.
Läs mer
  Till Utbildning

Utbildning är helt avgörande för hur man ska lyckas med sin verksamhetssatsning. En väl utarbetad utvecklingsplan med supportande utbildnigar som genomförs betalar sig alltid.
Läs mer
     Till Excel Kvalitetsverktyg

Excel Kvalitetsverktyg ger möjlighet genom det lätta handhavandet att delegera aktivt kvalitetssäkringsarbetet ner till verksamhetsnivå. Detta skapar utöver ökad förståelse även delaktighet i denna viktiga process.
Läs mer
  Till Q2 Management Development AB

Här finns det mer information om företaget Q2 Management Development AB.
Läs mer
  Till Kontakta oss

Använd Kontakta oss för att skicka en förfrågan, ett meddelande eller för att komma i kontakt med oss.
Läs mer
  Till Beställ nu

Beställ nu våra "Excel Kvalitetsvertyg" för din verksamhet.
Läs mer


Affärs- & Organisationsutveckling

Marknadsutveckling Marknadsföring & Försäljningsutveckling Ledning & Ledningsstöd Innovation & Projektstyrning Förbättring & Processoptimering Due Diligence & Förvärv Analyse & Benchmarking Affärsutveckling & Strategie


Seniora experter, innovatörer & mentorer med passion för
verksamhetssutveckling, förändringsarbete och projektledning.

"Vi hjälper er att genomföra era projekt och idéer
med ovanlig god resultat"