Interimschef

Vi på Q2 Management Development har alla varit aktiv i ledningsgrupper, styrelser
och andra executiva nivåer, oftast med internationell verksamhet och organisationer
på fler antal platser runt om i världen.

Det finns en lång erfarenhet, bredd branschkunskap och en gedigen kompetens för att
kunna stödja andra organisationer inom följande management- och verksamhetsområden:

Affärsutveckling & Strategie Affärsutveckling & Strategi - Vi kan hjälpa med:

  - Nuläges analys - Var är vi idag?
  - Produkt analys - Vad är våra Key Selling Points?
  - Kund analys - Vilka kunder har affärspotential?
  - Kanal analys - Hur når vi våra kunder?
  - Konkurrens analys - Hur skapar vi konkurrensfördelar?
  - Affärsrisk analys
  - Strategisk affärssimulering
Marknadsföring & Försäljningsutveckling Marknadsföring & Försäljningsutveckling - Vi kan hjälpa med:

  - Strategi för tillväxt, kundfokus och kundvärde
  - Fokus på nyförsäljning eller befintliga kunder
  - Försäljningsbudget och marknadsplaner
  - Uppföljning och visualisering av försäljningsresultat
  - Försäljningsorganisation, agentnätverk eller distributörer
  - Försäljningskalkyl
  - Produkt- eller tjänsteklassificering
  - Marknadsaktiviteter
  - Kundserviceaktiviteter
Marknadsutveckling Marknadsutveckling - Vi kan hjälpa med:

  - Exportsatsning i Europa, Asien eller USA
  - Marknadsanalys - Hur fungerar den tänkta marknaden?
  - Konkurrensanalys - Hur ser konkurrenssituationen ut?
  - Exportstrategi och implementeringsplan
  - Etablering av egen säljorganisation
  - Samarbetskontrakt med agenter och distributörer
  - Affärskontakt med nya kunder
Förbättring & Processoptimering Förbättring & Processoptimering - Vi kan hjälpa med:

  - Processkartläggning - Hur är nuläget?
  - Granskning av förbättringsområden
  - Implementering av processförbättringar
  - Validering och uppföljning av processprestanda
  - Process metoder som Lean, 6-Sigma, Kanban, Kaizen
  - Processtyrning och -säkring
  - Visualisering av processresultat
  - Behovsplanerad bemanning och resursanvändning
  - Produktkalkyl
Q2 Management Development AB
Innovation & Projektstyrning Innovation & Projektstyrning - Vi kan hjälpa med::

  - Strategi för innovation och utveckling
  - Process för produkt- och tjänsteutveckling
  - Modell för effektiv produktframtagning
  - Produktutveckling intern eller tillsammans med kund
  - Investeringsunderlag och riskanalys
  - Leverantörssäkring och -utveckling
  - Projektkalkyl
  - Patent och trademark frågor
Ledning & Ledningsstöd Ledning & Ledningsstöd - Vi kan hjälpa med:

  - Arbete med vision, mål & strategi
  - Arbete med kultur & värdegrunder
  - Aktiv ledarskap
  - Arbete med delegation av ansvar och befogenheter
  - Fungerande struktur för forum och möten
  - Verksamhetsplanering
  - Verksamhetsstyrning (KPI's)
  - Strukturella verksamhetsförbättring tex turnaround av fabrik
  - Grupp- och teamutveckling
  - Handledning, coaching och mentorskap
Analyse & Benchmarking Analys & Benchmarking - Vi kan hjälpa med:

  - Konkurrent analys - Hur arbetar våra konkurrenter?
  - Kund analys - Hur arbetar våra kunder?
  - Bransch analys - Trender som är viktiga?
  - Nuläges analys - Var är vi idag?
  - Målbilds analys - Hur ser vår målbild ut?
Due Diligence & Förvärv Due Diligence & Förvärv - Vi kan hjälpa med:

  - Strategi analys vid förvärv eller försäljning
  - Finansiell simulering
  - Simulering av rationaliseringar & synergieffekter
  - Risk analys
  - Framtagning av beslutsunderlag
  - Förberedelse & genomförandet av Due Diligence
  - Utvärdering av Due Diligence


Extra Resurs

Som interimschef kan vi vara en extra resurs i ledningsgruppen eller organisationen
samt vara mentor och bollplank för verksamhetens chefer.
Vi finns tillgänglig på plats hos er och stödjer verksamheten hands-on
inom affärs- och verksamhetsutveckling.


Inhyrd Expertis

Tidsbegränsat operativt arbete hos er som interimschef inom ledning, försäljning & marknad,
produktion, supply chain eller kvalitetssäkring.