Projektledning

Vi på Q2 Management Development har en djup erfarenhet, mångfaldig branschkunskap
och ett gediget kunnande inom projektstyrning.

Vi använder agila som traditionella projektledningsmodeller och är erfaren att driver
projekt både internationellt och tvärfunktionellt.

Vår kompetens sträcker sig över följande management- och verksamhetsområden:

Affärsutveckling & Strategie Affärsutveckling & Strategi - Vi kan hjälpa med:

  - Nuläges analys - Var är vi idag?
  - Produkt analys - Vad är våra Key Selling Points?
  - Kund analys - Vilka kunder har affärspotential?
  - Kanal analys - Hur når vi våra kunder?
  - Konkurrens analys - Hur skapar vi konkurrensfördelar?
  - Affärsrisk analys
  - Strategisk affärssimulering
Marknadsföring & Försäljningsutveckling Marknadsföring & Försäljningsutveckling - Vi kan hjälpa med:

  - Strategi för tillväxt, kundfokus och kundvärde
  - Fokus på nyförsäljning eller befintliga kunder
  - Försäljningsbudget och marknadsplaner
  - Uppföljning och visualisering av försäljningsresultat
  - Försäljningsorganisation, agentnätverk eller distributörer
  - Försäljningskalkyl
  - Produkt- eller tjänsteklassificering
  - Marknadsaktiviteter
  - Kundserviceaktiviteter
Marknadsutveckling Marknadsutveckling - Vi kan hjälpa med:

  - Exportsatsning i Europa, Asien eller USA
  - Marknadsanalys - Hur fungerar den tänkta marknaden?
  - Konkurrensanalys - Hur ser konkurrenssituationen ut?
  - Exportstrategi och implementeringsplan
  - Etablering av egen säljorganisation
  - Samarbetskontrakt med agenter och distributörer
  - Affärskontakt med nya kunder
Q2 Management Development AB
Förbättring & Processoptimering Förbättring & Processoptimering - Vi kan hjälpa med:

  - Processkartläggning - Hur är nuläget?
  - Granskning av förbättringsområden
  - Implementering av processförbättringar
  - Validering och uppföljning av processprestanda
  - Process metoder som Lean, 6-Sigma, Kanban, Kaizen
  - Processtyrning och -säkring
  - Visualisering av processresultat
  - Behovsplanerad bemanning och resursanvändning
  - Produktkalkyl
Innovation & Projektstyrning Innovation & Projektstyrning - Vi kan hjälpa med::

  - Strategi för innovation och utveckling
  - Process för produkt- och tjänsteutveckling
  - Modell för effektiv produktframtagning
  - Produktutveckling intern eller tillsammans med kund
  - Investeringsunderlag och riskanalys
  - Leverantörssäkring och -utveckling
  - Projektkalkyl
  - Patent och trademark frågor
Ledning & Ledningsstöd Ledning & Ledningsstöd - Vi kan hjälpa med:

  - Arbete med vision, mål & strategi
  - Arbete med kultur & värdegrunder
  - Aktiv ledarskap
  - Arbete med delegation av ansvar och befogenheter
  - Fungerande struktur för forum och möten
  - Verksamhetsplanering
  - Verksamhetsstyrning (KPI's)
  - Strukturella verksamhetsförbättring tex turnaround av fabrik
  - Grupp- och teamutveckling
  - Handledning, coaching och mentorskap
Analyse & Benchmarking Analys & Benchmarking - Vi kan hjälpa med:

  - Konkurrent analys - Hur arbetar våra konkurrenter?
  - Kund analys - Hur arbetar våra kunder?
  - Bransch analys - Trender som är viktiga?
  - Nuläges analys - Var är vi idag?
  - Målbilds analys - Hur ser vår målbild ut?