Beställ nu

Beställningsvillkor - Excel Kvalitetsverktyg


Bakgrund

Q2 Management Development driver en egenutveckling inom kvalitetsstödjande programvaror. Denna typ av program är framtagna som stöd för utbildnings- och träningskoncept och kompletterar Q2's tjänsteutbud.

I den konkurrenskraftiga värld där priserna ständigt pressas samtidigt som kraven på produkten ökar, ser man ett stort behov av en långsiktig och strategisk utveckling av kompetens. Tid och resurser är alltför värdefulla inom verksamheten. Med lång erfarenhet i området och en allmän konceptuell plattform kan vi ge stöd och hjälpa att lägga grunden för en effektiv verksamhet, vilken i det långa loppet leder till hög tillfredställelse för kunden.


Beskrivning

Program-filerna är framtagna i Excel format och ger därmed möjlighet genom det lätta handhavandet att delegera aktivt kvalitetssäkringsarbetet ner till verksamhetsnivå. Detta skapar utöver ökad förståelse även delaktighet i denna viktiga process.


Uppbyggnad

Genom det internationella intresset som många företag runt om i världen visat, är alla filer anpassade till flera språk.

En Kvalitetsverktygs-Excelfil innehåller normalt fyra typer av flikar (Avvikelser kan förkomma):

     - XXX Datasheet: Här fordras inmatning av data
     - XXX Result: Här visas resultaten i anpassat format
     - User Manual: Här finns användarbeskrivning för verktyget
     - Choice of language: Här väljer man språkinställningar


Prislista (alla priser exkl. moms)

Kvalitetsverktyg

Pris

Kapabilitetsstudie

2.000 SEK

Xbar-R Styrdiagramm

2.000 SEK

Design och Process FMEA

1.750 SEK

Statistisk Försöksplanering DoE

2.000 SEK

Gauge R&R

2.000 SEK

Measurement System Analysis MSA

2.000 SEK

Hela Paketet

10.000 SEK


Egen logotyp

Intresserade företag har möjligheten vid ett eventuell inköp av filer att få dem levererade med sin egen logo om så önskas.
Kostnaden för denna kundanpassning är 200 SEK för varje verktyg eller 1.000 SEK för hela paketet.


Leveranssätt

Leveransen av programvaran sker via mail. Leveranstiden är mellan 1–2 veckor efter beställningen beroende på omfång av kundanpassningar.


Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar, netto.


Beställning

För att beställa Excel Kvalitetsverktyg använd gärna det elektroniska beställningsformuläret.

Copyright av Excel-filerna ligger hos Q2 Management Development AB. Det är otillåtet att kopiera, ändra, föryttra, marknadsföra eller sälja flera eller enstaka filer, om ej skriftligt tillåtelse har givits från Q2 Management Development AB.

Excel filer är designade och framtagna av Q2 Management Development AB.