Q2 Management Development AB

Affärsidé

Q2 Management Development stödjer företag genom att vara drivkraften för kontinuerlig förändring och erbjuder resurser samt metoder för fortsatt affärs- och verksamhetsutveckling.

Vi är ett ledningsstöd och partner på strategisk nivå som driver förändrings-, utvecklings- och innovationsprojekt hands-on hos våra kunder.

Vision

Företagets vision är att vara en ledande leverantör av seniora förändrings-, utvecklings- och innovationssupport samt vara en välkänd partner inom affärs- och verksamhetsutveckling.

Våra seniora ledare stödjer privata företag och offentliga myndigheter. Vi ger drivkraft åt våra kunders idéer och projekt genom att bidra med erfarenhet, kunskap, metoder och verktyg.

Q2 Management Development kan också utveckla och genomföra utbildningar inom organisations- och verksamhetsutveckling som kan vara företags- eller branschanpassade.